Özlük Hakları-Tahakkuk-Takip Şube Müdürlüğü

Özlük Hakları Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları

- Üniversitemiz Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımca görevlendirilenlerin Yurtdışı Geçici Görev Yollukları, eğitim giderleri ve burs ödemelerini yapmak.

- Üniversitemiz Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımıza görevlendirilenlerin Yurtiçi Geçici Görev Yolluklarının ödemelerini yapmak.

- Hazırlanan tahakkuk evraklarının gerekli onayları (gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi oluru) alınarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi,

- Daire Başkanlığımızın bütçe taslağının hazırlanması,

- Başkanlığımıza tahsis edilen bütçenin yıl içinde ödenek harcama vs. gibi işlemlerin yapılması ve gerekli dokümanların tutulması, ilgili kuruluşlarla veya Rektörlük birimleri ile bütçe işlemleri konusunda istişarenin sağlanması,

- Başkanlığımız bünyesinde yapılan ilan ödemelerini gerçekleştirmek. (Basın İlan Kurumu, Yerel Gazeteler, Ulusal Gazeteler, Kamu İhale Bülteni.) v.b.

- Temizlik, Güvenlik, Akaryakıt, Servis hak ediş evraklarının hazırlanarak ödemeye bağlanması.

- Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon faturalarının ödemeye bağlanması.

- Üniversitemiz ve dışarıdan gelen akademik personele ait görevlendirmelerde Jüri üye ücretlerinin hazırlanarak ödemesinin gerçekleştirilmesi.

- Her türlü mal ve hizmet alımlarında avans ve kredi açma işlemlerinin yapılarak ödemeye bağlanması.

- Üniversitemiz Özel Kalem, Genel Sekreterlik ve Başkanlığımızda çalışan tüm personelin; maaş işlemlerini gerçekleştirmek, SGK bildirimlerini yapmak.

- Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik ve Başkanlığımızda görev yapan personelin talepleri doğrultusunda sosyal yardımlar (aile, doğum, emeklilik, çocuk, ölüm) v.b. ödemeleri gerçekleştirmek.

 

 

ŞUBE MÜDÜRÜ
 

SEYİT ŞEN


E-Posta seyitsen@kmu.edu.tr

Telefon 0 338 226 20 00 / 22 21

Görev ve Sorumluluklar

 

 

TAHAKKUK
 
 

MUSTAFA AVŞAR


E-Posta  mustafaavsar@kmu.edu.tr

Telefon 0 338 226 20 00 / 32 26

Görev ve Sorumluluklar

 

 

TAHAKKUK
 
 

SANİYE AYAZ


E-Posta sayaz@kmu.edu.tr

Telefon 0 338 226 20 00 / 32 25

Görev ve Sorumluluklar

 

 

TAHAKKUK
 
 

SERKAN ALICI


E-Posta serkanalici@kmu.edu.tr

Telefon 0 338 226 20 00 / 32 26

Görev ve Sorumluluklar

 

 

TAHAKKUK
 
 

SUZAN ÇEVİK


E-Posta suzancevik@kmu.edu.tr

Telefon 0 338 226 20 00 / 32 26

Görev ve Sorumluluklar

 

      

TAHAKKUK
 
 

GÜLCAN GENCER


E-Posta gulcankayapa@kmu.edu.tr

Telefon 0 338 226 20 00 / 22 24

Görev ve Sorumluluklar

 

 

TAHAKKUK-TAŞINIR-TAKİP
 
 

ALPER YUSUF YAVUZ


E-Posta ayyavuz@kmu.edu.tr

Telefon 0 338 226 20 00 / 32 25

Görev ve Sorumluluklar